Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady hospodaření

2. 2. 2007

 

Zásady hospodaření pro rok 2007.

 

I.  Příjmy 

V TJ jsou příjmy zajišťovány:

1)     členskými příspěvky

2)     dotace – unie

3)     pronájmem prostor pro pohostinství

4)     pronájem ploch na reklamu

5)     sponzorské dary

6)     startovné

7)     hostování hráčů

 

1) Každé pololetí jsou v TJ Vaňov vybírány členské příspěvky. Výběrem

    členských příspěvků jsou pověřeni vedoucí jednotlivých mužstev nebo jejich

    zástupci, popř. trenéři (určená osoba).

    Pro tento rok byla schválena valnou hromadou následující výše členských

    příspěvků dle kategorií:

-  dospělí „A“ + „B“         1.000,-- Kč na rok

-  dorostenci                     1.000,-- Kč na rok

-  mladší a starší žáci       800,-- Kč na rok

-  přípravka                          600,-- Kč na rok

-  neaktivní členové          400,-- Kč na rok

 

Výběr členských příspěvků je pololetně a to vždy nejpozději do 15. května 2007 a do 15. října 2007, kdy budou již předány hospodáři TJ Vaňov.

V každém uvedeném termínu bude vybírán příspěvek ve výši 50 % ročních členských příspěvků. V případě, že je více aktivních členů do 18-ti let jako rodinných příslušníků (sourozenci), činní roční členský příspěvek maximálně  1.000,-- Kč za rodinu.

 

Vybrané členské příspěvky budou rozděleny:

70 % z vybraného objemu pro potřeby jednotlivých družstev a

30 % pro zajištění chodu sportovního areálu.

 

II.  Výdaje

 

Rozsah použití členských příspěvků pro potřeby mužstva:

-         pronájem tréninkových ploch a tělocvičen

-         nákup sportovních potřeb (dresy, míče, brankářská výstroj atd.)

-         nákup pomůcek k trénování

-         nákup pití a šťáv

-         startovné v turnaji včetně občerstvení

 

Rozsah použití členských příspěvků pro zajištění chodu sportovního areálu:

-         údržba trávníku

-         údržba kabin, a přilehlých prostor

-         částečné pokrytí spotřebované energie, vodné a stočné

-         registrační poplatky

 

 

Ostatní finanční prostředky budou využity na zajištění řádného chodu TJ a jeho prostor, hostování hráčů.

 

 

Všechny vynaložené  prostředky musí být doloženy doklady, které budou obsahovat datum uskutečnění, rozsah služby či nákupu materiálů, cenu celkem, údaje o prodejci. Výdaje nad 10.000,-- Kč musí být doloženy daňovým dokladem s veškerými náležitostmi a s adresou TJ Vaňov.

 

 

Tyto zásady byly projednány a schváleny valnou hromadou dne 12. ledna 2007